Danh sách các shop mua Physiolac nhận quà tặng từ ngày 2 đến 4/5

02-05-2018

Danh sách các siêu thị, cửa hàng, các shop triển khai chương trình mua Physiolac nhận quà hấp dẫn từ ngày 2 đến 4/5/2018 tại địa bàn Hà Nội:

1. Shop Huy Phát, địa chỉ: 107A 12 Nghĩa Tân
2. Shop Xuân Thanh, địa chỉ: 57 Trường Chinh
3. Shop Lịch Vui, địa chỉ: 122 Ngõ Chợ Khâm Thiên
4. Shop Tiến Thành, địa chỉ: 10 Trần Xuân Soạn
5. Shop Chị Thanh, địa chỉ: La cả Hà Đông
Chương trình áp dụng mua Physiolac quy đổi quà trực tiếp hoặc tích điểm nhận quà (thời gian tích điểm trong vòng 1 tháng)