Physiolac Việt Nam thông báo giá bán lẻ khuyến nghị sản phẩm

28-06-2019
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
1 Physiolac số 1 Lon 400gr 260.000
2 Physiolac số 1 Lon 900gr 498.000
3 Physiolac số 2 Lon 400gr 256.000
4 Physiolac số 2 Lon 900gr 498.000
5 Physiolac số 3 Lon 400gr 252.000
6 Physiolac số 3 Lon 900gr 481.000