Physiolac

Khuyến mãi
Không ít cha mẹ vì muốn con mình ăn ngoan, ăn nhiều đã sử dụng không ít biện pháp, từ việc thay đổi công thức nấu ăn đến áp dụng một số “chiêu” để dụ bé ăn. Tuy nhiên, họ không lường trước được những tác hại chúng gây ra cho trẻ. Theo Kidsme, hầu hết cha mẹ trên thế giới đều muốn ép con mình ăn thật nhiều bằng biện pháp vật lý hay tâm lý. Trong các trường hợp đó, trẻ thường có tâm lý kháng cự lại bằng cách ăn ít đi hoặc không ăn.