Physiolac

Tin tức
Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chứa 70% whey và 30% casein là nguồn đạm tốt nhất cho trẻ nhỏ. Song do nhu cầu đạm thay đổi theo tuổi, cần bổ sung đúng hàm lượng để trẻ phát triển khỏe mạnh dài lâu.
Hoạt động  phát triển thị trường Physiolac
09-03-2018
Suốt 10 năm có mặt tại Việt Nam, Physiolac luôn được đánh giá là...
30-10-2017
Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chứa 70% whey và 30% casein là nguồn...
30-10-2017
Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chứa 70% whey và 30% casein là nguồn...
30-10-2017
Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chứa 70% whey và 30% casein là...
30-10-2017
Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chứa 70% whey và 30% casein là nguồn...